Intro

  Mit navn er Poul Henckel, jeg er født i 1936 i Sønderjylland, men har   siden været over det meste af Danmark. Jeg er oprindelig   boghandleruddannet (deraf min interesse for bøger).

  Siden kom jeg gennem mit spejderarbejde til Stenhus kostskole som   kostskoleinspektør.

  Derefter har jeg været ansat på et børnehjem, et psykiatrisk plejehjem   og forskellige skoler som lærer. De sidste 20 år af mit aktive   erhvervsliv var jeg på VUC Aalborg som viceforstander, hvor jeg også   underviste i mange forskellige fag . bl.a. dansk. Her opdagede jeg, at   der ikke var mange bøger, der var let tilgængelige for folk, der ikke var   vant til at læse. De gamle klassikere havde et sprog, der var svært   forståeligt. Mange ord kræver faktisk en nærmere forklaring. Den nyere   litteratur var af andre årsager svær at forstå. Derfor begyndte jeg selv   at skrive.

  Personerne i mine fortællinger er selvfølgelig til en hvis grad taget fra   folk, jeg har kendt, men mange dukkede op undervejs, mens jeg skrev,   selvom jeg kunne se visse lighedspunkter med folk jeg på et eller   andet tidspunkt i mit liv har været i berøring med.

  Det har absolut ikke været min hensigt at skrive ”nøgleromaner”, men   måske er der dog nogle, der kan nikke genkendende til flere af   personerne. Det skyldes i så tilfælde, at jeg stort set har skrevet om   ganske almindelige mennesker, sådan nogle, som vi alle møder hver   dag.

Biografi
E-bøger
Kontakt