Tilbage til E-bøger                                       Frem til bogen: JARVING

JARVING.

 

Resume.

 

En ung præst går en tur på kirkegården i det sogn, hvor han lige er begyndt som sognepræst. Han falder næsten bogstaveligt over en gravsten, der ligger, som om graven ikke har været passet længe. Da han børster stenen lidt af, ser han til sin skræk, at det er hans navn og fødselsdag og år, der står på stenen, men af dødsdagen fremgår det, at vedkommende er død knap femten år gammel.

 Gennem sin husbetyrerinde finder han frem til, at det må være hans tvillingebror, det drejer sig om.

Det lykkes ham at finde frem til sin mor, og det viser sig, at hun bor sammen med broderens søn og hans mor.

 Præsten beslutter at hjælpe dem, og på den måde får børnehjemsbarnet sin egen familie. Han var nemlig som helt lille blevet stjålet af en syg kvinde, der ikke selv kunne få børn. Efter en kort tid kunne hun ikke klare barnet, som så blev anbragt på et børnehjem.

 Præsten og broderens søn bliver gode venner og en dag gifter han sig med drengens mor. De får senere selv en søn, som en dag som voksen bliver stedfar for et par børn, hvor faderen er gået hjemmefra.

 Præsten og hans kone hjælper dem, ved at tage sig af den ældste søn, der bliver så glad for dem, at han foretrækker at blive i Danmark, selvom moderen og hans søskende bor i England.

 Konklusion: Nogle mennesker burde ikke have lov til at få børn.

                      Rigtigt, men hvem skal bestemme det.